Tiến độ thanh toán biệt thự liền kề Green pearl 378 Minh Khai

Biên bản đăng ký mua biệt thự, liền kề Green pearl

Đóng 500.000.000 vnđ ngay sau khi khách hàng đồng ý mua nhà Liền kề (Biên bản có thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký)

Hợp đồng đảm bảo thực hiện Hợp đồng

Đóng 20% tổng giá trị quyền sử dụng đất (Số tiền này sẽ được khấu trừ tại thời điểm đóng tiền đợt 2 của HĐMB)

Hợp đồng đặt mua (HĐĐM)
  • Đợt 1: Đóng 10% Tổng giá trị quyền sử dụng đất (Khấu trừ 500.000.000 theo BBĐK)
  • Đợt 2: Đóng 20% tổng giá trí quyền sử dụng đất khi CĐT bàn giao mặt bằng (Sau 4 tháng kể từ ngày đóng tiền đợt 1)
  • Đợt 3: Đóng 40% tổng giá trị quyền sử dụng đất khi xây xong phần móng ngôi nhà và ký HĐMB (Dự kiến 2 tháng kể từ ngày đóng tiền đợt 3)

Hợp đồng mua bán (HĐMB)
  • Đợt 1: Đóng 70% tổng giá trị quyền sử dụng đất (Khấu từ tổng số tiền đã đóng theo HĐĐM)
  • Đợt 2: Đóng 25% tổng giá trị quyền sử dụng đất (Khấu trừ số tiền 20% đã đóng theo HĐBĐTHHĐ)
  • Đợt 3: 5% tổng giá trị quyền sử dụng đất còn lại khi khách hàng nhận được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở.

Tiến độ đóng tiền xây thô
  • Lần 1: Nộp 35% tổng giá trị xây thô ngay sau khi ký biên bản bàn giao mặt bằng  
  • Lần 2: Nộp 30% tổng giá trị xây thô ngay sau khi xây trần tầng 1.
  • Lần 3: Nộp 30% tổng giá trị xây thô ngay sau khi xây xong phần thô.
  • Lần 4: Thanh toán 5% giá trị xây thô khi Bên Mua được cấp Giấy Chứng Nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở.
Liên hệ đặt mua biệt thự Green pearl 378 Minh Khai: 098.295.8838 - 0936.319.158